Obiectivul general al PNRR este dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România de Uniunea Europeană prin instrumentul NextGenerationEU. Pentru a sprijini accelerarea implementării reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naționale după criza generată de COVID-19, punem la dispoziția celor interesați un Calendar estimativ al procesului de consultări publice și al lansărilor de apeluri de cereri de finanțare. Vă informăm, de asemenea, că este deja elaborat un Manual de Identitate Vizuală al proiectelor finanțate prin PNRR, care poate fi accesat atât pe pagina web a MIPE, cât și pe cea a ADR Centru din Alba Iulia. Astfel, furnizăm constant informații celor interesați de susținerea procesului de creștere economică și crearea de locuri de muncă necesare pentru o mai bună incluziune, precum și de sprijinirea tranziției verzi și a celei digitale pentru promovarea creșterii durabile.

⇒Calendar