Guvernul României a adoptat recent OUG nr. 112/15.07.2022 prin care se reglementează cadrul general pentru instituirea unor măsuri de producere a energiei din surse regenerabile destinate autorităţilor administraţiei publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local pentru consumul propriu al acestora, cu scopul de a asigura creşterea nivelului de independenţă energetică şi/sau pentru comercializarea energiei din surse regenerabile, cu excepţia biomasei.

Măsuri pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate autorităților publice locale care au în responsabilitate servicii publice de interes local

BENEFICIARI ELIGIBILIUnitățile Administrativ Teritoriale

ALOCARE – 411.764.000 euro, din care

 • 350.000.000 euro prin POIM
 • 61.764.000 euro cofinanțare din BS prin bugetul MIPE.

Pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru consum propriu – aceste granturi nu constituie ajutor de stat

 • valoarea minimă de 500.000 euro
 • valoarea maximă de 5.000.000 euro.

Pentru producerea energiei din surse regenerabile pentru comercializare aceste granturi se acordă pe beneficiar  și proiect, ca ajutor de stat

 • valoarea minimă de 5.000.000 euro
 • valoarea maximă de 15.000.000 euro.
Măsuri pentru producerea energiei din surse regenerabile destinate APL care au în responsabilitate servicii publice de interes local

Tipuri de activități finanțabile

 • Investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile destinată consumului propriu de energie al autorităților publice locale și/sau comercializării, după caz.

 

În categoria utilizării surselor de energie regenerabile se încadrează     panourile fotovoltaice, utilizarea apei geotermale, utilizarea energiei eoliene, precum și alte surse de energie regenerabile definite conform art. 2, lit. ac) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția biomasei;

 • Investiții în realizarea de unități noi de cogenerare sau trigenerare destinate obținerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu al autorităților publice locale.
Măsuri de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare prin POIM 2014-2020 (I)

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Întreprinderile mari, cu excepția întreprinderilor cu activități enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.
 •  IMM-urile și microîntreprinderile, înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990/Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației/OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor.
Măsuri de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare prin POIM 2014-2020 (II)

ALOCARE – 411.764.000 euro, din care

 • 350.000.000 euro prin POIM
 • 61.764.000 euro cofinanțare din BS prin bugetul MIPE.

Modalitatea de finanțare

 • schemă de ajutor de statgranturi între 50.000 euro – 500.000 euro, pentru  sprijinirea investițiilor în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de reducere a consumurilor de energie
 • schemă de ajutor de statgranturi între 50.000 euro – 500.000 euro, pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile
 • schemă de minimismaxim 200.000 euro, pentru sprijinirea investițiilor în măsuri de reducere a consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Măsuri de eficiență energetică și de utilizare a surselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari și IMM-uri, cu finanțare prin POIM 2014-2020 (III)

Tipuri de activități finanțabile

1. Schema de ajutor de stat pentru  sprijinirea investițiilor de îmbunătățire a eficienței energetice și reducere a consumurilor de energie

– Investiții în măsuri de eficiență energetică și de reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri și construcțiile anexe, cu excepția clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităților de producție, de servicii, prin intervenții la anvelopa clădirii, șarpante, învelitoare inclusiv măsuri de consolidare a clădirilor și construcțiilor anexe, intervenții la sistemele de utilități ale clădirilor.

!!! Lucrările de consolidare la clădiri și construcțiile anexe: maxim 15% din valoarea totală a proiectului.

!!! NU sunt eligibile lucrările privind consolidări seismice.

2. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile

– investiții în echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile, cu excepția biomasei, destinate consumului propriu de energie care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului

– investiții în măsuri de eficiență energetică la nivelul unităților de cogenerare, trigenerare existente sau noi la momentul depunerii cererii pentru finanțare, inclusiv pentru lucrări de modernizare, reabilitare, creșterea puterilor instalate, utilizând sursele regenerabile de energie, cu excepția biomasei, și destinate consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului.

3. Schema de minimis pentru investiții destinate reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră

– investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră prin: sisteme dedicate modernizării, monitorizării și eficientizării consumului de energie

– achiziționarea de echipamente, utilaje, dotări specifice care fac parte din procesul de producție, servicii respectiv din activitatea economică de bază a întreprinderii care înlocuiesc echipamente, utilaje, dotări specifice cu consum de energie sporit și prin această măsură  se obține o reducere a consumului specific de energie față de consumul inițial.

Calendar estimativ lansare apeluri de proiecte

 • Apel de proiecte investiții în măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și de reducere a consumurilor de energie – 30 septembrie 2022 (în funcție de operaționalizarea IMM-RECOVER)
 • Apel de proiecte investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile – 30 septembrie 2022 (în funcție de operaționalizarea IMM-RECOVER)
 • Apel de proiecte investiții pentru reducerea consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră (schemă de minims) – 30 septembrie 2022 (în funcție de operaționalizarea IMM-RECOVER)
 • Apel proiecte care vizează măsuri de producere a energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu de energie al autorităților publice locale – 30 septembrie 2022 (în funcție de operaționalizarea IMM-RECOVER)
 • Apel proiecte care vizează măsurilor de producere a energiei din surse regenerabile pentru comercializare – 30 septembrie 2022 (în funcție de operaționalizarea IMM-RECOVER).