1. Investiții în exploatații pomicole – NOU!

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.1a

Obiectivul programului:

Îmbunătățirea performanței economice a fermelor, facilitarea restructurării și modernizării fermelor, în special în vederea creșterii participării și orientării către piață, cât și a diversificării agricole  

Solicitanți eligibili:

 • Persoana fizică autorizată
 • Întreprinderi individuale
 • Întreprinderi familiale
 • Societate în nume colectiv – SNC
 • Societate în comandită simplă – SCS
 • Societate pe acţiuni – SA
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • Societate cu răspundere limitată – SRL
 • Societate comercială cu capital privat
 • Institutele de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat
 • Societate agricolă
 • Societate cooperativă agricolă
 • Cooperativă agricolă
 • Grup de producători și Organizație de producători
 • Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor                      

 

Activități eligibile:

 • înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare)
 • depozitare, condiționare și procesare (procesarea ca şi componentă secundară) – modernizare exploataţie
 • utilaje recoltare (modernizare exploataţie)

 

Valoarea grantului: Între 100.000 – 1.500.000 euro                                                                                            

Contribuția beneficiarului: Minimum 30%                                                                                                                   

Termen limită: 12 decembrie 2022                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

2. Producere energie din surse regenerabile – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 15 iulie 2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Finanțator: Guvernul României, publicată în Monitorul Oficial nr. 721 din 18 iulie 2022

 Obiectivul programului: Producerea energiei din surse regenerabile

 Beneficiari eligibili:

 • Autorități publice care au în responsabilitate servicii publice de interes local, societăți comerciale

 

Activități eligibile pentru autorități publice:

 • Gestionarea costurilor cu serviciile publice din domeniul educației, sănătății, din ceea ce înseamnă inclusiv partea de alimentare cu energie termică a populației, adică încălzire, iluminatul public sau transportul public în comun de călători

 

Valoarea grantului: Granturi pentru consumul propriu: 500.000 și 5 milioane de euro, respectiv proiecte care permit comercializarea energiei: între 5 milioane și 15 milioane de euro

 Contribuția beneficiaruluiNeprecizată

 Termen limităPosibilă lansare în luna septembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

3. Programul Rabla Clasic

Finanțator: Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului: Stimularea înnoirii Parcului auto național                                                                             

 Beneficiari eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat

 

Activități eligibile:                                                                                                           

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

 

Vechimea autovehiculului uzat eligibil – cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobonusuri.                                                                                        

 Contribuția beneficiaruluiValoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.                                                                                  

 Termen limită: 30 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

4. Programul Rabla Plus

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.                                                    

Solicitanți eligibili:

 • UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 • Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 • ONG-uri
 • Culte religioase
 • Operatori economici
 • Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 • Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 • Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 • Entităţi fără personalitate juridică:
 • PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 • Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 • Alte persoane juridice, de drept public ori privat.                                                                  

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

 

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului: Maximum 54.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului: Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe              

Termen limită: 30 septembrie 2022 – 14 octombrie 2022        

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. START ONG, ediția 2022

Finanțator: Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului: Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.           

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă                                                                                             

 

Activități eligibile:           

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;

pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;

pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.                                              

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită:                                                                                                    

31 decembrie 2022                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

6. Programul național de construcții de interes public sau social

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.                                                                                                                         

Solicitanți eligibili:

 • Autorități publice centrale
 • Autorități publice locale
 • Alte instituții publice și instituții de interes public și persoane juridice recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii
 • Alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv persoane fizice și juridice în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”                                                                           

 

Activități eligibile:

Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

 1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

13. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului: 

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                                                       

Termen limită: Depunere continuă                                                                                                

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                               

 

7. Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului: Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate.

Solicitanți eligibili:

 • Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică
 • Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică
 • Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică

 

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

 

Valoarea grantului: Maximum 10.000.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 31 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

8. Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi de investiții

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE 2014 – 2020, AP 3, OS 3.1

Obiectivul programului: Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

 • Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
 • Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor, în parteneriat cu MMAP
 • Primăria Municipiului Bucureşti, primării de sector
 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu
 • Administrația Fondului pentru Mediu                                                                                   

 

Activități eligibile:

 • Proiecte noi integrate/individuale de consolidare şi extindere sisteme de management integrat al deşeurilor
 • Consolidare capacitate instituţională a MMAP pentru guvernanța în domeniul managementului al deșeurilor (pentru sprijinirea implementării PNGD) și a instituțiilor publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor
 • Implementare sistem integrat de management al deşeurilor în municipiul Bucureşti
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase
 • Pegătire portofoliu de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz)
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean)

 

Valoarea grantului:  Nu există plafoane valorice privind dimensiunea proiectelor                                                  

Contribuția beneficiarului:

 • Pentru beneficiari autorități publice locale: Minim 2%
 • Pentru beneficiari instituții centrale, finanțate de la bugetul de stat: Minim 15%                                                                                                                        

Termen limită: 30 decembrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

                                                                                                                          

9. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului: Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Solicitanți eligibili:

 • Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate – Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
 • ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale / locale                                                                                                              

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planuri de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar care nu sunt finanțate în cadrul altor programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările ulterioare)

 

Valoarea grantului: Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro                                                                    

Contribuția beneficiarului: 0%      

Termen limită: 31 octombrie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici 

 

10. Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020, AP 7, OS 7.1            

Obiectivul programului: Promovare investiţii în eficiența energetică a sectorului de termoficare pentru reducerea pierderilor în rețelele de transport și distribuție a agentului termic.

Solicitanți eligibili:                                                                                                          

UAT – autorități publice locale din localitățile selectate (cu proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile

 

Activități eligibile:

 • Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității
 • Proiecte de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate în POIM) propuse şi selectate similar celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane

 

Valoarea grantului: Maximum 20.000.000 euro                                                                                                 

Contribuția beneficiarului: Minim 2%                                                                                                                         

Termen limită: 31 decembrie 2022, ora 17:00                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

11. Fondul de acțiune în domeniul managementului energiei durabile

Finanțator: Guvernul României       

Program de finanțare: Instituit prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 158/ 2020

Obiectivul programului: Contribuție la susținerea managementului energiei durabile în localitățile sărace/subdezvoltate din România, prin îmbunătățirea infrastructurii municipale, sporirea capacității și gradului de conștientizare cu privire la eficiența energetică și energia regenerabilă.                                  

Solicitanți eligibili: Unitățile administrativ-teritoriale din regiuni sărace/subdezvoltate ale României                      

Activități eligibile:

Obiectivele de investiții din următoarele domenii specifice:

 • reabilitarea termică a clădirilor publice
 • termoficare
 • furnizarea de energie
 • inclusiv regenerabilă
 • iluminat public
 • transport public
 • planificare urbană

 

Valoarea grantului: Variabilă                                                                                                                           

Contribuția beneficiarului: 15%    

Termen limită: 31 decembrie 2025                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

APELURI NELANSATE

 

 12. Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 – 2020

Obiectivul programului:

Prevenirea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar şi gimnazial, cursuri de zi, din familii în care venitul mediu net lunar pe membru de familie din luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de baza minim brut pe țară, prin intensificarea sprijinului acordat și a copiilor celor mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, care sunt în întreținerea familiilor cu venit lunar/membru de familie este de până la două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură      

Solicitanți eligibili:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Parteneri eligibili:

 • Ministerul Educației
 • Unitățile de învățământ de stat preșcolar, primar și gimnazial
 • Inspectoratele școlare județene și Inspectoratul Școlar al Municipiului București.                    

 

Activități eligibile:

 • Contractare servicii privind emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Distribuire tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către organizațiile partenere
 • Distribuție tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional către destinatarii finali
 • Achiziționare materiale școlare/articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte de către părinții/reprezentanții legali ai destinatarilor finali (persoane dezavantajate conform POAD), prin utilizarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional
 • Activități de informare și conștientizare a grupului țintă asupra sprijinului pe care UE și Guvernul României îl acordă prin acest program
 • Măsuri auxiliare pentru grupul țintă vizat care să vină în completarea sprijinului educațional

 

Valoarea grantului: Maximum 44.000.000 euro                                                                                                 

Contribuția beneficiarului: 15%

Termen limită: Apel nelansat

Informații suplimentare se pot găsi aici                                                                           

 

13. Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şI silvice – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ, Submăsura 4.3

Obiectivul programului: Facilitarea accesului spre ferme                                                                                          

Solicitanți eligibili: Unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora

Activități eligibile:

 • Construcţie/extindere/modernizare drumuri de acces agricole către ferme (căi de acces din afara exploataţiilor agricole)

 

Nu va fi finanțată prin această submăsură construcția de drumuri agricole din pământ            

Valoarea grantului: Maximum 1.000.000 euro/proiect                                                                                        

Contribuția beneficiarului: Minim 0%                                                                                                                         

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

14. Proiect de ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, pentru extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii de gaze medicale din secțiile de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2 – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Extindere/reabilitare/modernizare infrastructurii de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă, în contextul riscului de infecție cu coronavirusul SARS-CoV-2.                               

Solicitanți eligibili: Spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase

Primăria Municipiului București/autorități publice locale cu competență în domeniul asistenței de sănătate publică și alte autorități publice locale pentru spitale județene de urgență/Spitale de urgență/Institute medicale/Spitale de boli infecțioase pe care le au în gestionare/administrare

Parteneriatele dintre beneficiarii menționați mai sus.                                                             

Activități eligibile:

 • Extindere/reabilitare/modernizare infrastructură de gaze medicale din secții de anestezie și terapie intensivă

Valoarea grantului: –                                                                                                        

Contribuția beneficiarului: –                                                                                             

Termen limită: Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

Solicită informații

Vă oferim gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale, fonduri cu finanțare directă de la Comisia Europeană cât și pentru cele naționale.