1. Programul Rabla Clasic – NOU!

 Finanțator:

Administrației Fondului pentru Mediu

 Obiectivul programului:

Stimularea înnoirii Parcului auto național                                                                             

 Beneficiari eligibili:

 1. UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 2. Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 3. Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 4. ONG-uri
 5. Culte religioase
 6. Operatori economici
 7. Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 8. Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată
 9. Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 10. Entităţi fără personalitate juridică:
 11. PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 12. Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 13. Alte persoane juridice, de drept public ori privat

Activități eligibile:                                                                                                           

 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC;
 • ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid;
 • ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Vechimea autovehiculului uzat eligibil trebuie să fie de cel puțin 6 ani de la data primei înmatriculări în România. A fost eliminat termenul de 60 zile de casare/radiere a autovehiculului uzat, solicitanții având posibilitatea de a-l casa/radia până la emiterea facturii autovehiculului nou.

Pentru achiziționarea de motociclete noi în schimbul predării spre casare a unui autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 6.000 lei, la care se pot adăuga: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea unui autovehicul uzat cu o vechime de cel puțin 15 ani de la data fabricației și care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Prima de casare este de 6.000 lei, respectiv 9.000 lei în cazul predării a 2 autovehicule uzate, la care se pot adăuga ecobosuri.

 Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării nu poate depăși 50% din preţul de comercializare al autovehiculului nou achiziționat prin cele două programe.

Termen limită:

Din data de 13 mai 2022 va începe o nouă sesiune de depunere.

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

2. Programul Rabla Plus – NOU!

Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic.

Solicitanți eligibili:

 1. UAT, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 2. Unitatea/instituţia de învăţământ, de stat ori privată; instituţia publică, Institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică
 3. Instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
 4. ONG-uri
 5. Culte religioase
 6. Operatori economici
 7. Institute de cercetare-dezvoltare cu activitate în regim economic
 8. Societatea profesională de avocaţi cu răspundere limitată;
 9. Unităţile medico-sanitare înfiinţate conform Legii societăţilor nr. 31/1990
 10. Entităţi fără personalitate juridică:
 11. PFA, Întreprinderea individuală şi întreprinderea familială
 12. Organizaţiile profesionale ale profesiei liberale
 13. Alte persoane juridice, de drept public ori privat.                                                                  

Activități eligibile:

 • 51.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 26.000 de lei pentru un autovehicul nou electric hibrid plug-in, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 54.000 de lei pentru autovehicul nou pur electric sau autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen și 29.000 de lei pentru un autovehicul electric hibrid plug-in, care generează maximum 80 g CO2/km în sistem WLTP, pentru achiziționarea unui autovehicul nou, în schimbul casării a două autovehicule uzate;
 • pentru fiecare autovehicul uzat mai vechi de 15 ani și cu normă de poluare mai mică de Euro 3, se adăugă un ecobonus de 1.500 lei/autovehicul.

Ecotichet pentru achiziționare motocicletă electrică este 26.000 lei + ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani de la data fabricației cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară.

Valoarea grantului:

Maximum 54.000 lei

Contribuția beneficiarului:

Valoarea finanțării max. 50% din preţul autovehiculului nou prin cele două programe 

Termen limită:

Din data de 13 mai 2022 va urma o nouă sesiune de depunere.

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

3. Apelul de proiecte Conectare. Dezvoltare. Acces – NOU!

 Finanțator:

Enel România

Obiectivul programului:

Creșterea calității vieții persoanelor care aparțin unor comunități vulnerabile

 Beneficiari eligibili:

ONG-uri din România

Este încurajată colaborarea cu diverse entități (alte ONG-uri, instituții publice, mediul de afaceri local etc.).

 Activități eligibile:

 • Accesul la educație de calitate
 • Accesul la energie, cu focus pe combaterea sărăciei energetice
 • Dezvoltare economică prin acțiuni de inovare socială

 Valoarea grantului:

Între 50.000 și 120.000 de lei

Contribuția beneficiarului:

Neprecizat

Termen limită:

20 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 4. Sesiunea de finanțare III/2022 pentru proiecte editoriale – NOU!

Finanțator:

Guvernul României

 Beneficiari eligibili: 

 • Edituri și redacții de publicații culturale
 • Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activități editoriale (organizații nonguvernamentale, societăți comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.)
 • Persoane juridice de drept public (Instituții publice care derulează proiecte editoriale)

 Activități eligibile: 

 • Carte
  • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a literaturii de debut
  • Susținerea temelor artistice și/sau interdisciplinare
  • Lucrări de non-ficțiune legate de cercetare și/sau educație
 • Reviste și publicații culturale
  • Susținerea multiculturalității
  • Promovarea abordărilor pluridisciplinare
  • Continuitatea în susținerea conținutului cultural
 • Poezie
  • Promovarea limbajelor literare originale/inovatoare și a debutului
  • Promovarea textelor pentru copii
  • Antologii

Valoarea grantului:

Carte – 42.000 lei

Reviste și publicații culturale – 36.000 lei

Ediții de poezie  – 30.000 lei

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%

Termen limită:

31 mai 2022, ora 17:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

5. Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunea mai dezvoltată – NOU!

 Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

Programul Operațional Capacitate Administrativă, Axa Prioritară 2, Obiectivul Specific 2.1

 Solicitanți eligibili:

Unităţi administrativ-teritoriale – județe (județul Ilfov), municipii și subdiviziuni ale municipiilor (București și sectoarele)

Pot fi parteneri (asociați) în cadrul acestui apel:

 • UAT: județul Ilfov, municipiul București și sectoarele care îndeplinesc condițiile de eligibilitate
 • orice alte autorități/instituții publice locale (din județul Ilfov/municipiul București și sectoarele) care pot contribui la implementarea proiectului
 • ONG-uri (cu excepția Grupurilor de acțiune locală)
 • Asociații de dezvoltare intercomunitară
 • parteneri sociali (sindicate, patronate și formele de asociere ale acestora cu personalitate juridică)
 • instituții de învățământ superior acreditate

 Activități eligibile:

 • Acces online la serviciile gestionate partajat sau exclusiv de autoritățile și instituțiile publice locale
 • Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor
 • Retro-digitalizarea documentelor din arhivă

Valoarea grantului:

Între 250.000 și 4 milioane lei

 Contribuția beneficiarului:

2%

 Termen limită:

31 mai 2022, ora 23:59

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 6. Programul ACCES – Apel de proiecte destinat operatorilor culturali din zona independentă – NOU!

 Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:

Valorificarea la nivel național a potențialului cultural și creativ din sectorul cultural indepedent

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice române:

 • Asociații
 • Fundații
 • Instituții de cultură de drept privat
 • Persoane fizice autorizate

Activități eligibile:

 1. Teatru
 2. Muzică 
 3. Dans
 4. Arte vizuale
 5. Cultură scrisă 

 

 Valoarea grantului:

Maximum 50.000 lei per proiect/acțiune culturală

 Contribuția beneficiarului:

0%

 Termenul limită:

31 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

7. Innovators for Children – Soluții tech pentru îmbunătățirea vieții copiilor și tinerilor din România – NOU!

 Finanțator:

Impact Hub Bucharest și Impact Hub Basel, UiPath Foundation – Partener Strategic și BRD Groupe Societe Generale și Mastercard – sponsori ai programului

Obiectivul programului:

Validarea soluțiilor scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la produse și servicii mai bune și la condiții de viață îmbunătățite

Solicitanți eligibili:

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață la data finalizării perioadei de înscriere
 • Antreprenorii și antreprenorii sociali care propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii. Sunt căutate în special soluții scalabile

Activități eligibile:

 • Sănătate: tratament & prevenție adaptate copiiilor
 • Acces îmbunătățit la sănătate, în special acolo unde el este dificil
 • Educație
 • Nutriție și alimentație
 • Sănătate mentală
 • Sănătate fizică și emoțională
 • Siguranță
 • Drepturile copiilor în era digitală
 • Comunități și mediu mai potrivite pentru copii

Valoarea grantului:

Mentorat și training, precum și de o finanțare totală nerambursabilă de 20.000 de euro

Contribuția beneficiarului:

0%

 Termenul limită:

12 iunie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

8. Asociația Europeană pentru Conservarea în aer liber (EOCA): Finanțare 2022 – NOU!

 Finanțator:

Asociația Europeană pentru Conservarea în aer liber

Obiectivele programului:

 • Protejarea speciilor sălbatice și conservarea mediului

 Beneficiari eligibili:

ONG-uri

 Activități eligibile:

 • prin proiecte se protejează, îmbunătățesc și restaurează situația speciilor amenințate, habitatele sau ecosistemele mai largi din zonele sălbatice
 • proiectele trebuie să asigure că habitatele care sunt conservate sunt cele care captează carbonul, reduc emisiile, permit adaptările la schimbările climatice și/sau protejează împotriva pierderii ulterioare a habitatului și a biodiversității. De asemenea, este foarte important ca proiectele să fie benefice comunităților locale care trăiesc în aceste habitate sau în apropierea acestora
 • proiectele ar trebui să evidențieze modul în care încurajează administrarea locală a habitatelor, atenuează sărăcia și susțin serviciile ecosistemelor locale

Tipurile de proiecte care nu vor fi sprijinite (cu excepția cazului în care acestea sunt în principal bazate pe conservare/legate de pierderea biodiversității locale/educație despre conservare etc.) sunt:

 • proiecte în zone urbane
 • proiecte 100% comunitare sau sociale
 • proiecte de 100% cercetare/doctorat/MSC/expediții/participare la conferințe
 • proiecte 100% educaționale
 • proiecte de constructii
 • instalarea energiei alternative
 • transport alternativ/durabil
 • proiecte de management al deșeurilor (cu excepția cazului în care sunt legate de un efect dăunător asupra biodiversității locale/educarea utilizatorilor de agrement din zonă). Aceasta include proiectele de reciclare/incinerare ale comunității locale.
 • bunăstarea animalelor și reabilitarea animalelor captive

precum și proiectele care:

 • sunt afiliate politic sau religios
 • acoperă cheltuieli generale generale, costuri de întreținere sau plăți salariale
 • propun achiziția de clădiri
 • promovează acțiuni violente sau ilegale
 • implică lobby-ului guvernelor/campanii pe probleme de mediu

Valoarea grantului:

Maximum 30.000 euro

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată

 Termen limită:

15 iunie 2022

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

9. Programul „SMEs Growth” – NOU! / Programul “Dezvoltarea IMM urilor în România” – Sprijin pentru Startup

 Finanțator:

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României

 Program de finanțare:

MECANISM FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014-2021

 Obiectivul programului:

Stimularea sectorului românesc de afaceri: Dezvoltarea afacerilor companiilor recent înființate în domeniile: Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră.

 Solicitanți eligibili:

 • Trebuie să fi fost înființați și înregistrați de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data termenului limită al acestui Apel
 • Trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale Programului (Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC).

Solicitanții eligibili vor fi întreprinderi mici necotate pe o perioadă de până la patru ani de la data înregistrării lor, care nu au distribuit încă profit și care nu s-au format prin fuziune.

Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în Romania sau într-unul dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

 Activități eligibile:

 Inovare verde în industrie 

 • Dezvoltare și investiții în tehnologii ecologice inovative
 • Dezvoltare de tehnologii, servicii și produse verzi
 • Dezvoltare și implementare de “procese de producție mai verzi” 

 Creștere albastră 

 • Dezvoltare și investiții în turismul costal și maritim
 • Dezvoltare și investiții în biotehnologia albastră
 • Dezvoltare și investiții în resursele miniere de pe fundul marin
 • Elaborarea de soluții inovatoare referitoare la gunoiul și deșeurile marine
 • Dezvoltarea de tehnologii inovatoare privitoare la furnizarea de apă, inclusiv desalinizare.  

 TIC 

 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse TIC
 • Dezvoltarea de soluții/procese/produse folosind componente TIC 

 Valoarea grantului: Între 10.000 și 200.000 euro

 Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: 14 iulie 2022, ora 14:00

 Informații suplimentare se pot găsi aici

 

10. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori – Etapa a III-a a mecanismului Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

 Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, AP 5, OS 5.1                                            

Obiectivul programului:

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

Solicitanți eligibili:

 1. Autorități publice locale și unități cu personalitate juridică aflate în coordonarea sau subordonate acestora
 2. Furnizori acreditați de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă
 3. Furnizori autorizați de formare profesională
 4. Centre autorizate de evaluare și certificare competențe profesionale obținute pe alte căi decât cele formale
 5. Furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii
 6. Asociații și fundații
 7. Organizații sindicale
 8. Organizații patronale
 9. Întreprinderi sociale de inserție
 10. Angajatori
 11. Camere de Comerţ şi Industrie
 12. Unităţi şcolare și Inspectorate Școlare Județene                                                                  

Activități eligibile:

 • Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii
 • Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont propriu
 • Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/medicale/medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate
 • Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație
 • Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă
 • Asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă
 • Combaterea discriminării și a segregării

Valoarea grantului:

Valorile proiectelor se stabilesc de GAL-uri prin Ghidurile proprii aferente SDL-urilor aprobate.

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

15 iunie 2022, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici și aici

 

11. Vizionar – Program dedicat ONG-urilor la început de drum pentru dezvoltarea capacității de fundraising

 Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia                                                                                         

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

 Obiectivul programului:

Sprijinire ONG-uri tinere, la început de drum, care doresc să învețe cum să își construiască un sistem profesionist de fundraising și să acceseze finanțările potrivite pentru dezvoltarea organizațiilor lor

 Solicitanți eligibili:

ONG-uri

 Activități eligibile:

 • Domeniul educației sau domeniul social

 Valoarea grantului:

Acces la tabere de învățare, mentorat punctual pe arii specifice de dezvoltare organizațională și vor beneficia de sprijin direct în scrierea de proiecte și consolidarea competențelor de fundraising

 Termen limită:

23 mai 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

 12. Programul Energetic în România – Cunoștințe sporite despre energie regenerabilă, eficiență energetică

Finanțator:

Islanda, Liechtenstein, Norvegia                                                                                         

 Program de finanțare:

Mecanismele Financiare SEE & Norvegian 2014-2021

Obiectivul programului:

Energie cu consum mai mic de carbon și securitate sporită a aprovizionării                            

Solicitanți eligibili:

Orice entitate, publică sau privată, comercială sau necomercială și organizație neguvernamentală, înființată ca persoană juridică în România.

Parteneri eligibili:

Entități publice/private, comerciale/necomerciale, stabilite ca persoană juridică în Norvegia sau în România.                                                                                                                          

Activități eligibile:

 • Training-uri, seminarii, mentorat, campanii media etc.;
 • Conferințe/workshop-uri în domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice;
 • Credite educaționale la nivel terțiar privind energia regenerabilă, eficiența energetică și securitatea energetică;
 • Instruirea personalului în consiliere energetică;
 • Instruire publicului larg despre modalitățile de utilizare a energiei mai eficient;
 • Sprijin pentru training în implementarea sistemelor de management energetic, care includ eficiența energetică, generarea locală de surse regenerabile, suficiența/securitatea energetică, crearea unei echipe de management energetic în industrii, autorități publice locale, universități, cu excepția cerințelor impuse de lege;
 • Sprijinirea abilităților privind evaluarea preliminară, pregătirea și dezvoltarea unei investiții energetice, inclusiv cunoștințe legate de cum se vinde și cum se cumpără eficiență energetică;
 • Sprijin pentru training-uri pentru depășirea barierelor interne/externe pentru eficiența energetică ce urmează a fi implementată;
 • Sprijin pentru instruiri ale autorităților publice locale în relația cu asociațiile de gospodării/blocuri.

Valoarea grantului:

Între 50.000 și 200.000 euro.                                                                                              

 Contribuția beneficiarului:

Minimum 10%                                                                                                                   

 Termen limită:

31 mai 2022, ora 14:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

13. Programul privind ecologizarea zonelor afectate de deșeuri – Curățăm România

 Finanțator:

Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului:

Ecologizarea zonelor afectate de deșeuri

Solicitanți eligibili:

UAT – comune, orașe, municipii, județe, subdiviziuni administrativ-teritoriale și ADI

 Pot cooptați voluntari din comunitățile locale și din rândul instituțiilor publice, unităților de învățământ, operatorilor economici și/sau puși la dispoziție de ONG-uri

Activități eligibile:

 • Ecologizare zone afectate de poluarea cu deșeuri (plastic, metal, deșeuri de echipamente electrice și electronice, sticlă, hârtie, cartoane, lemn, cauciuc, materiale textile, baterii și acumulatori, anvelope), inclusiv gospodării, zone de protecție din jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, cursurilor de apă, digurilor, canalelor, barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, câmpurilor, pădurilor, de pe raza teritorială a UAT/ADI, dacă respective de deșeuri nu intră în responsabilitatea operatorilor licențiați/autorizați, conform contractelor încheiate de solicitant cu aceștia

 Valoarea grantului:

 Suma acordată de AFM pentru un proiect se stabilește în funcție de numărul locuitorilor UAT solicitante sau, în cazul ADI, în funcție de numărul cumulat de locuitori ai UAT din ADI, astfel: 

 • 30.000 lei pentru solicitantul care are ≥ 400.001 locuitori
 • 27 000 lei pentru solicitantul care are între 200.001 și 400.000 locuitori
 • 24 000 lei pentru solicitantul care are între 100.001 și 200.000 locuitori
 • 21 000 lei pentru solicitantul care are între 50.001 și 100.000 locuitori
 • 18 000 lei pentru solicitantul care are între 20.001 și 50.000 locuitori
 • 15 000 lei pentru solicitantul care are între 10.001 și 20.000 locuitori
 • 12 000 lei pentru solicitantul care are între 5.001 și 10.000 locuitori
 • 9 000 lei pentru solicitantul care are între 3.001 și 5.000 locuitori
 • 5 000 lei pentru solicitantul care are între 1.501 și 3.000 locuitori
 • 3 000 lei pentru solicitantul care are ≤ 1.500 locuitori

 Constribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 6 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

  

14. Programe de finanţare ale Secretariatului General al Guvernului

Finanțator:

Guvernul României

Program de finanțare:

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Obiectivul programului:

Păstrarea, afirmarea și promovarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase a românilor de pretutindeni

Dezvoltarea legăturilor cu România ale românilor de pretutindeni, printr-un adecvat de afirmare identitară și a spiritualității românești specifice a acestora

Sprijinire organizațiilor/asociațiilor românilor de pretutindeni, în vederea stabilirii unui parteneriat eficient pentru promovarea imaginii României și a românilor în rândul opiniei publice din statele de reședință

Solicitanți eligibili:

Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, ONG ale românilor de pretutindeni, organizaţii internaţionale

Persoane fizice autorizate/juridice de drept public/privat din România/străinătate care utilizează finanțări nerambursabile pentru derularea de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni                                                                                                                       

Activități eligibile:

 • Reintegrare – facilitare inserție și reinserție socială și pe piața muncii a cetățenilor români cu reședința sau domiciliul în străinătate, la restabilirea acestora în României și atragere oameni de afaceri români din diaspora pe piața din România
 • Educaţie – sprijinirea integrării românilor cu domiciliul/reşedinţa în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identităţii lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generaţii
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora
 • Mass-media – sprijinire mass-media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare
 • Societatea civilă – sprijinire/consolidare/extindere mediu asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale/respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni
 • Tipurile de proiecte, acţiuni şi cheltuieli sunt cuprinse în Anexa la Legea nr. 321/2006, cu modificările și completările ulterioare

Valoarea grantului:

Maximum 300.000 lei                                                                                                         

Contribuția beneficiarului:

Neprecizată                                                                                                                      

Termen limită:

30 iunie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

15. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator:

Guvernul României

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționare tehnologii de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare                    

Solicitanți eligibili:

Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România

Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă

Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale

Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale                          

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri, – acţiuni de informare în statele membre, pentru informărmarea consumatorilor privind consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viţei-de-vie
 • Restructurarea şi reconversia podgoriilor
 • Asigurarea recoltei
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile finanțare:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), a laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitare/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare și laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • achiziție, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:–        

Contribuția beneficiarului:

Minimum 50%                                                                                                                   

Termen limită:

Depunere continuă                                                                                                            

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

16. START ONG, ediția 2022

 Finanțator:

Kaufland România și Asociația Act for Tomorrow

 Obiectivul programului:

Încurajarea ONG, grupuri informale/de inițiativă și instituțiile să dezvolte/să implementeze proiecte de responsabilitate socială care să ducă la dezvoltarea comunităților din care acestea fac parte.           

Solicitanți eligibili:

ONG-uri și fundații;

Instituții publice din sfere precum:

 • educația (grădinițe, școli, licee)
 • cu rol social (cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii)

Grupuri informale/de inițiativă                                                                                             

Activități eligibile:

 • Domeniul Educație
 • Domeniul Social
 • Domeniul Sănătate
 • Domeniul Mediu
 • Domeniul Cultural

Valoarea grantului:

 • pragul I, cu o valoare de până la 1.000 de euro;
 • pragul II, cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 de euro;
 • pragul III, cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 de euro.                                              

Contribuția beneficiarului:

0%

Termen limită:                                                                                                                 

31 decembrie 2022                                                                                                         

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

17. Refacerea ecosistemelor degradate

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, OS 4.1

Obiectivul programului:

Menţiner şi refacere ecosisteme degradate şi servicii furnizate (împăduriri, coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate                                                                      

Solicitanți eligibili:

 1. Administratori/proprietari ai fondului forestier național aflat în proprietate publică
 2. Administratori/proprietari ai apelor de suprafață aflate în proprietate publică
 3. Administratori/proprietari de pajiști permanente aflate în proprietate publică
 4. Administratori/proprietari de peșteri aflate în proprietate publică                                            

Activități eligibile:

 • Menținerea și refacerea ecosistemelor forestiere și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de pajiști și a serviciilor furnizate
 • Menținerea și refacerea ecosistemelor de peșteri și a serviciilor furnizate

Valoarea grantului:

Maximum 10.000.000 euro/proiect                                                                                      

Contribuția beneficiarului:

Variabilă                                                                                                                           

Termen limită:

30 iunie 2022                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

18. Programul de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației

 Finanțator:

Fundația Nouă ne pasă

Obiectivul programului:

Încurajarea ONG și a instituțiilor de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional                                                     

Solicitanți eligibili:

 1. ONG
 2. Instituții de învățământ preuniversitar
 3. Instituții de învățământ superior

Activități eligibile:

 • Proiecte cu impact relevant în societate, care sprijină gândirea strategică, mențin o direcție pe termen mediu-lung și implică direct/indirect comunitatea locală
 • Creșterea nivelului general de pregătire, îmbunătățirea calității educațională sau oferă șansă la educație copiilor din comunități dezavantajate
 • Propuneri de soluții pentru probleme cu care se confruntă școala, copiii și educația din România
 • Creșterea nivelului de educație în comunități neglijate prin modele testate sau inovatoare de intervenție, cu impact măsurabil

Valoarea grantului:                                                                                                          

Maximum 60.000 lei                                                                                                          

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

1 iulie 2022*

*Noi apeluri de proiecte vor fi lansate la începutul fiecărei luni

Până la atingerea numărului de proiecte maxim admis, 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

19. Elaborarea planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare

Finanțator:

Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare:

PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURA MARE, AP 4, O.S. 4.1

Obiectivul programului:

Creştere grad de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacere ecosisteme degradate

Solicitanți eligibili:

 1. Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate
 2. Structura responsabilă pentru administrarea/asigurarea managementului ariei protejate
 3. ONG-uri (asociaţii şi fundaţii) cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 4. Institute de cercetare/universităţi/muzee cu atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 5. Autorităţi publice centrale/locale/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale                                                                                                                   

Activități eligibile:

 • Elaborare planuri de management/seturi de măsuri de conservare/planurilor de acţiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul marin) şi pentru speciile de interes comunitar nefinanțate din programe (prevăzute în OUG nr. 57/2007)

Valoarea grantului:

Valoarea maximă a proiectului: 5.000.000 euro                                                                    

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

31 iulie 2022

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

20. Mobilizarea grupurilor vulnerabile din zone insuficient deservite – granturi tip răspuns rapid

Finanțator:

Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României                                                         

Program de finanțare:

(MECANISMUL FINANCIAR AL SPAŢIULUI ECONOMIC EUROPEAN 2014 – 2021)

Obiectivul programului:                                                                                                   

Creşterea capacității grupurilor vulnerabile din zonele insuficient deservite, inclusiv comunitățile interetnice și să contribuie la incluziunea lor socială                                                             

Solicitanți eligibili:

ONG

Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru Tineret

Societatea Națională de Cruce Roșie din România și structurile sale cu personalitate juridică  

Activități eligibile:

 • Initiative care răspund cel mai bine unei situații recent apărute aflată în derulare sau amenințare care afectează direct grupurile vulnerabile și care impune o acțiune imediată
 • Acces și furnizare de servicii sociale, medicale, de educație și angajare pentru grupuri vulnerabile care sunt afectate în mod disproporționat de situația identificată
 • Sprijinire grupuri vulnerabile (personal ONG care lucrează direct cu publicul, asistenți sociali, mediatori comunitari etc.)

Nerestricționate la ONG-uri mici

Nerestricționate la zone insuficient deservite                                                                        

Valoarea grantului:

Între 5.000 -15.000 euro                                                                                                     

Contribuția beneficiarului:

0%      

Termen limită:

27 aprilie 2023, ora 16:00

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

21. Conştientizare privind drepturile omului şi tratament egal – granturi tip răspuns rapid

Finanțator:

Islanda, Lichtenstein și Norvegia                                                                                         

Obiectivul programului:

Creștere grad de conștientizare privind drepturile omului/tratament egal la nivel local, în zone și/sau pentru grupurile țintă insuficient deservite                                                                         

Solicitanți eligibili:

 • Organizaţii neguvernamentale şi non-profit (ONG)
 • Fundații județene pentru tineret și ale municipiului București, precum și Fundația Națională pentru
 • Tineret
 • Societatea Națională de Cruce Roșie din România

Activități eligibile:

 • Campanii pentru creșterea nivelului de conștientizare, abordarea stereotipurilor și susținerea/consolidarea/extinderea schimbărilor pozitive în atitudini și practici legate de drepturile omului, egalitate de gen și violență bazată pe gen (VGB)
 • Promovare și creare de spații sigure și motivaționale pentru cetățeni, pentru a identifica și raporta situații de încălcare a drepturilor omului, a se implica activ în apărarea drepturilor omului și promovarea tratamentului egal
 • Dezvoltare de parteneriate cu entități publice sau private (mass media, dar nu exclusiv) în vederea promovării și apărării drepturilor omului
 • Furnizare/îmbunătățire servicii de sprijin pentru victime (inclusiv pentru martori sau alte părți implicate) ale discriminării și încălcării drepturilor omului, servicii privind egalitatea de gen și violența bazată pe gen
 • Educație și instruire pentru diferite grupuri țintă în vederea adoptării/întăririi/includerii în activitatea lor a unei perspective a drepturilor omului și tratamentului egal
 • Sprijin pentru litigii/cazuri întreprinse în justiție privind drepturile omului/tratament egal (consiliere, asistență juridică etc.)
 • Promovarea copiilor ca deținători de drepturi și nu doar ca beneficiari ai măsurilor de protecție
 • Inițiative care abordează perspectiva drepturilor omului asupra îmbătrânirii

 

Valoarea grantului: Între 5.000 – 15.000 euro                                                                     

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită: 27 aprilie 2023                                                                                           

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

22. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale                                                                                                             

Solicitanți eligibili:

 1. Persoană fizică autorizată
 2. Întreprindere individuală
 3. ONG cu scop/obiectiv/activitate culturale în domeniile culturale (sau conexe), înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 4. Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020                                                                        

Activități eligibile:

Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

23. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă                                               

 Activități eligibile:

Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului                                                            

Valoarea grantului:

Maximum 200.000 euro                                                                                                      

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

 Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici

 

24. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului:

Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale     

Solicitanți eligibili:

ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale

Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Sunt eligibile și întreprinderile mari                                                                                      

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului:

Maximum 1.800.000 euro                                                                                                   

Contribuția beneficiarului: 0%                                                                                         

Termen limită:

Apel nelansat                                                                                                                    

Informații suplimentare se pot găsi aici