Comisia FEDeR din cadrul PNL Alba editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabila active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României.

În această ediție, vă atragem atenție asupra următoarelor oportunități:

  • Programul de susținere a producției de legume în spații protejate pentru anul 2022 – Întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014, valabil până la 31 decembrie 2022, producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale şi producătorii agricoli persoane juridice.

  • ’’Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi’’, precum și pentru stabilirea unor măsuri de verificare și control al acesteia, în anul 2022 – Producători agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr.145/2014 valabil până la 31 decembrie 2022, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale şi producători agricoli persoane juridice.

  • Programul privind Piața Unică (Single Market Programme) – programul UE pentru sprijinirea, consolidarea guvernanței și funcționarea pieței unice – Ghidarea cu privire la redresarea ecosistemului turistic prin acordarea de sprijin organizațiilor și consorțiilor din domeniul turismului, prin stimularea transformării digitale și ecologice a companiilor din turism și în special a IMM-urilor, și prin stimularea inovației, rezilienței, sustenabilității și calității de-a lungul lanțului valoric.

Solicită informații

Vă oferim gratuit informații referitoare la fondurile europene structurale, fonduri cu finanțare directă de la Comisia Europeană cât și pentru cele naționale.